Měření hladiny kontaktní:
kontaktní snímač hladiny 3300
Reflexní radarový snímač hladiny a rozhraní Rosemount 3300

po smyčce napájený, smart snímač pro měření hladiny a rozhraní, založený na principech TDR, vhodné pro měření celkové hladiny většiny kapalin, polotekutých látek a rozhraní dvou kapalin, měření prakticky nepodléhá vlivu teploty, tlaku, směsím plynných výparů, hustotě, turbulencím, tvoření bublin/varu, nízké hladině, kolísání dielektrické konstanty média, pH a viskozitě

kontaktní snímač hladiny 5301
Reflexní radarový snímač hladiny a rozhraní pro náročné aplikace Rosemount 5301

velký rozsah měření a vysoká spolehlivost v médiích s nízkou odrazivostí díky technologii přímého přepínání (Direct Switch) a funkci PEP (Probe End Projection) využívající při měření odraz na konci sondy, referenční přesnost měření ±3 milimetry, víceprametrový výstupní signál, pokročilé funkce pro PlantWeb®, lze použít do teplot až 400 °C a tlaku 34,5 MPa, vzdálenosti až 50m a dielektrické konstanty od 1,2 , používá se i pro měření rozhraní kapalin a určování hodnoty dielektrické konstanty látek

Měření hladiny bezkontaktní:
bezkontaktní snímač hladiny 5401
Dvouvodičový radarový snímač hladiny typové řady Rosemount 5400

vynikající spolehlivost měření – technologie nazývaná Dual Port Technology, vlnovod snímače méně náchylný k usazování povlaku na jeho povrchu, radarový signál je kruhově polarizován a tím jsou redukovány ozvěnové signály od překážek a stěn nádrže, inteligentní software Rosemount Radar Master, pokročilé funkce PlantWeb

bezkontaktní snímač hladiny 5601
Radarový snímač hladiny Rosemount 5601

měření v širokém rozsahu procesních podmínek, vysoká opakovatelnost měření, extrémně široký rozsah stejnosměrného i střídavého napájecího napětí, v rozsahu 24 V až 240 V, 0 Hz až 60 Hz, výstupní analogový signál 4–20 mA se superponovaným HART® signálem nebo digitální komunikace přes FOUNDATION™ fieldbus, vysoká aplikační a montážní flexibilita, snímač neobsahuje žádné pohyblivé části a není v přímém kontaktu s měřenou látkou, inteligentní software, široký rozsah typů antén a konstrukčních materiálů

bezkontaktní snímač hladiny 3101
Ultrazvukový snímač hladiny Rosemount 3101

bezkontaktní způsob měření bez pohyblivých dílů, integrální LCD displej a nastavovací tlačítka, kontinuální měření hladiny nebo vzdálenosti k hladině, typy 3102 a 3105 nabízí výpočty objemu v nádržích a průtoku v otevřeném korytě, robustní hlíková skříň elektroniky a smáčené části z materiálu PVDF, Stejnosměrné napájení po dvouvodičové signální smyčce