Měření průtoku rychlostní:
měření průtoku Annubar
Průtokoměry řady Rosemount Annubar®

Průmyslové integrované DP průtokoměry s nejlepšími parametry ve své třídě jsou vytvořeny sestavením primárních prvků Annubar s převodníky tlaku Rosemount, výšená přesnost měření je zajištěna průkopnickými metodami měření, konstrukce tělesa průtokoměru s integrovaným snímačem teploty umožňuje měření hmotnostního průtoku v reálném čase, bezúdržbová konstrukce zvyšuje provozuschopnou dobu technologie, minimální trvalá tlaková ztráta primárního prvku šetří a snižuje náklady na energie

Měření průtoku vírové:

vírové průtokoměry Rosemount Vortex 8800D
Vírové průtokoměry Rosemount Vortex 8800 D

mezipřírubové, přírubové, duální a redukční konstrukční provedení, světově unikátní redukční vírový průtokoměr Reducer™ Vortex, který rozšiřuje měřitelný rozsah průtoku, redukuje instalační náklady a minimalizuje projekční riziko, konstrukce tělesa je řešena odlitkem, který se neucpává a současně eliminuje přítomnost otvorů a těsnění, odolnost proti vibracím zajišt’uje patentované adaptivní zpracování signálu ADSP (Adaptive Digital Signal Process), odizolování snímače od procesního média je unikátní řešení, keré umožní jeho výměnu bez nutnosti porušení těsnosti procesu, diagnastika přístroje zjednodušuje hledání a odstraňování závad

Měření průtoku indukční:
indukční průtokoměr Rosemount 8700
Indukční průtokoměry Rosemount 8700

Indukční průtokoměr série 8700 je určení k měření objemového průtoku libovolných vodivých tekutin, a to bez překážek a obstrukcí v průtočném profilu. Široké možnosti volby materiálů provedení jednotlivých smáčených částí jej činí ideální pro téměř všechnymožné aplikace - od vysoce korozivních, až po suspenze obsahující vákna (např. papírovina) velmi těžce měřitelné jinými druhy průtokoměrů. Indukční průtokoměr série 8700 umožňuje využívat měření, které je virtuálně nezávislé na změnách hustoty, tlaku, teploty a viskozity měřeného média. Technologie firmy Rosemount - SMART FAMILY ®

Převodník k indukčním průtokoměrům:
převodník k indukčním průtokoměrům Rosemount
Indukční průtokoměr SMART model 8732C a Foundation™ Fieldbus model 8742C

indukční průtokoměr Fisher-Rosemount je složen ze senzoru 8700 a převodníku, systém měří objemový průtok zjišťováním proudění vodivé kapaliny, která prochází přes homogenní magnetické pole

Přepočítávací jednotka:
přepočítávací jednotka Rosemount
Přepočítávací jednotka Rosemount

"EZ Setup" – Průvodce nastavením jednotky pro začínající uživatele, rovnice pro výpočet korigovaného objemu, hmotnostního průtoku a průtoku tepla pro kapaliny, plyny a páru, rovnice pro plyn dle AGA NX 19, součtový vstupní signál od dvou převodníků diferenčního tlaku, standardně galvanicky oddělené analogové a pulzní výstupy, nastavovací software pro operační systém Windows™, který komunikaje přes standardní komunikační rozhraní RS-232 nebo přes volitelné komunikační rozhraní RS-485, interní záznamy dat, možnost vzdáleného přenosu dat měření pomocí komunikačního modemu, dostupné ochranné skříně pro montáž na stěnu, aplikační použití -měření spotřeby a fakturační měření -kompenzovaný hmotnostní průtok -bilanční hmotnostní měření energie

Rychlostní průtokoměry:
Rychlostní průtokoměr BROOKS
model 3809
Rychlostní průtokoměr BROOKS model 3809

rychlostní průtokoměry mají proměnný průřez, kovovou měřící trubku a stupnici průtočné rychlosti, základními prvky jsou zúžená trubka a měřicí plovák

Hmotnostní průtokoměry:
Brooks hmotnostní průtokový regulátor Model 5850TR
Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR

5850TR MFC poskytuje ”state-of-the-art” hmotnostní měření a PI řízení. Brooks model 5850TR M.F.C. je obecně používaný v průmyslu polovodičů stejně jako v mnoha dalších, kde je manuální, se vyskytuje elektronická nebo počítačem regulovaná manipulace s plyny, model 5850TR se skládá z tří základních jednotek: senzor průtoku, regulační ventil a integrovaný elektronický řídící systém. Tato kombinace produkuje stabilní průtok plynů a eliminuje potřebu kontinuálního sledování a přestavování

inteligentní průtokoměry brooks MF
Inteligentní průtokoměry BROOKS řady MF

Modely MF60S, MF61S, MF63S a MF64S inteligentních průtokoměrů jsou používány zejména k přesnému měření průtoku plynu. Srdcem těchto systémů je teplotní čidlo, které na výstupu vytváří elektrický signál jako funkci průtoku. Modely MF50S, MF51S a MF53S inteligentních regulátorů průtoku řady Brooks MF umožňují množství průtoku regulovat.

Hmotnostní průtokoměry MicroMotion řada LF - velmi malé množství
Hmotnostní průtokoměry MicroMotion řada LF - velmi malé množství

LF-Series transmitters are specially designed to work with LF-Series sensors on your low-flow applications. LF-Series transmitters incorporate MVD technology – an innovative, multivariable, digital signal processing capability